Artikel Fietspad van Scheepsbouwersweg naar Luijendijkje, herinrichting

De gemeente Landsmeer gaat het fietspad gelegen tussen de Scheepsbouwersweg en Het Luijendijkje herstellen ter hoogte van de hoogspanningsmast. De werkzaamheden bestaan uit het ophogen en verbreden van de bestaande fietsroute. 

De werkzaamheden zullen 23 mei 2016 aanvangen en eind juni, begin juli 2016, zijn afgerond. De planning kan beïnvloed worden door overmacht of andere onvoorziene omstandigheden. Tijdens deze periode is het fietspad afgesloten, ook tijdens weekenden. Fietsers kunnen hun weg vervolgen via het Luijendijkje/Paterspoel/Speksnijdersweg/Zuiderzeelaan en zo naar de Scheepsbouwersweg.

Parkeerterrein
Het parkeerterrein tegenover Scheepsbouwersweg 3 (Adriaan Goede) zal tijdens uitvoering deels gesloten zijn in verband met stalling materiaal en materieel van de aannemer.

Volkstuincomplexen
Langs het fietspad bevindt zich een brug die toegang geeft tot volkstuinencomplex Molenaar. Tijdens uitvoering is deze brug niet bereikbaar. Voor zowel "de Molenaar" als "Vlijtigveld" zal enige belemmering voor de toegang zich voordoen. Voor beide geldt dat er diverse alternatieve toegangsmogelijkheden zijn.

Planning (onder voorbehoud)

  • 23 mei 2016: start werk
  • Juni/juli 2016: afronding

Informatie

Vragen

Direct omwonenden en betrokken ondernemers zijn door de gemeente per brief geïnformeerd over de werkzaamheden. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de projectleider Harm Heinen tel. 020-4877111.