Artikel Geijenbreek, Noorderbreek en Kerkebreek - herbestrating


Geijenbreek, Noorderbeek en Kerkebreek worden voorzien van nieuwe bestrating. Bestaande indeling blijft grotendeels gelijk, de openbare ruimte wordt opgehoogd. Plantsoenen en de speelplaats aan de Geijenbreek worden vernieuwd.

 

Planning  
Vanaf december 2017  Gemeente vervangt bestrating in de Kerkebreek
Vanaf begin 2018

Gemeente vervolgt met het vervangen van de bestrating. Start bij Noorderbreek, aansluitend Geijenbreek. 
In deze periode zal ook de speelplaats worden vernieuwd

Juni 2018 Oplevering


Informatie


Contact

  • Voor vragen tijdens de uitvoering kunt u bellen met de heer R. Wouda, via telefoon 020-4877111.

Geijenbreek, Noorderbreek en Kerkebreek_plattegrond
Geijenbreek, Noorderbreek en Kerkebreek, gebied herbestrating