Artikel Geijenbreek, Noorderbreek en Kerkebreek - herbestrating


Geijenbreek, Noorderbeek en Kerkebreek worden voorzien van nieuwe bestrating. Bestaande indeling blijft grotendeels gelijk, de openbare ruimte wordt opgehoogd. Plantsoenen en de speelplaats aan de Geijenbreek worden vernieuwd.

Planning

Juni-september 2017 Liander vervangt gasleidingen
September-december 2017  Liander vervangt elektrakabels
Vanaf december 2017  Gemeente vervangt bestrating in de Kerkebreek
Vanaf begin 2018

Gemeente vervolgt met het vervangen van de bestrating. Start bij Noorderbreek, aansluitend Geijenbreek. 
In deze periode zal ook de speelplaats worden vernieuwd

Mei 2018 Oplevering


Voorlopig ontwerp

Hier treft u het voorlopige ontwerp aan.


Informatie

Voor vragen kunt u bellen met de heer H. Heinen, projectleider, via telefoon 020-4877111.

Geijenbreek, Noorderbreek en Kerkebreek_plattegrond
Geijenbreek, Noorderbreek en Kerkebreek, gebied herbestrating