gemeente Landsmeer | Gorteslootbuurt

Artikel Gorteslootbuurt

Het gebied Gorteslootbuurt omvat: Violierweg, Riethalmweg, Zwanebloemweg en Weegbreesingel.

Gorteslootbuurt plattegrond_jul19

Stand van zaken
Na de afronding van de werkzaamheden aan de woningen door aannemersbedrijf BAM (in opdracht van Woningstichting Eigen Haard) wordt de Gorteslootbuurt voorzien van nieuwe bestrating. Ook zijn speelvoorzieningen aangebracht.

Bewonersparticipatie

Voor de herinrichtingswerkzaamheden zijn verschillende bewonersavonden gehouden in het gebouw van de postduivenvereniging, op basis waarvan het ontwerp is gemaakt en teruggekoppeld aan de bewoners.
Daarna hebben bewoners hun voorkeur voor het definitieve ontwerp aangegeven.

Planning
De werkzaamheden door de BAM aan de woningen en schuurtjes zijn afgerond.
De herbestratingswerkzaamheden worden in april 2020 afgerond.

Bomen
Bij het speelterrein zullen 4 bomen worden gekapt, zie meer informatie (o.a. over de herplant) vindt u in de bewonersbrief.

Informatie

Contact
Voor vragen kunt u terecht bij Piet Cornelissen (projectleider), bereikbaar via p.cornelissen@landsmeer.nl of telefonisch via 020-4877111.
Voor al uw overige vragen kunt u terecht bij Cynthia van Leeuwen-Lohman (gebiedsmanager), via c.vanleeuwen@landsmeer.nl of 06 500 376 81.