Artikel Groeneiland, herinrichting

In mei 2016 start de gemeente met de werkzaamheden aan het groeneiland gelegen tussen Noorderbreek en Langebreek. Het eiland wordt zo ingericht dat er een fietsverbinding komt tussen Luijendijk-zuid (Buitenhuislaan) en de Meervalweg. Daarnaast wordt de voetgangersverbinding tussen Noorderbreek en Langebreek verhard en wordt het gehele groeneiland opgeschoond. Onder het kopje informatie vindt u een impressie van de nieuwe indeling. Daarnaast vindt u daar ook de werktekening, met meer technische details.

Afsluiting Meervalweg

Naast de werkzaamheden op het eiland zal er een nieuwe fietsbrug worden gerealiseerd die op de Meervalweg zal aansluiten. Om een geleidelijke overgang te creëren zal er ter plaatse van de Meervalweg een verkeersplateau worden ingericht. Dit heeft als consequentie dat de weg tijdelijk afgesloten zal zijn. De werkzaamheden aan het verkeersplateau zijn echter van beperkte omvang en zal slechts enkele dagen tot stremming leiden. Over de datums en de duur wordt u nader geïnformeerd de gemeentepagina in Kompas, tevens zal dit door bebording tijdig worden aangegeven.

Planning (onder voorbehoud)

  • Eind mei 2016: start werk
  • Juni/juli 2016: afronding

Informatie

Vragen

Direct omwonenden en betrokken ondernemers zijn door de gemeente per brief geïnformeerd over de werkzaamheden.
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de projectleider, Harm Heinen tel 020-4877111.