Artikel Havenzathe

De openbare ruimte in de wijk Havenzathe wordt vernieuwd. De riolering is verouderd en moet worden vervangen. Dit biedt de kans om ook de buitenruimte van de wijk aan te pakken. Dat wil de gemeente samen met de bewoners doen.

Actief samen de wijk ontwerpen
De gemeente heeft participatie hoog op de agenda staan. Daarom vraagt de gemeente de bewoners van deze wijk, met ruim 660 woningen en ongeveer 1600 bewoners, om samenwerking bij de herinrichting. Bewoners werken samen met de gemeente en deskundigen aan het ontwerp.

Wethouder Quakernaat: " Voor het college is participatie een belangrijk middel om samen met inwoners tot een goed resultaat te komen in deze wijk. Dit is ook een pilot voor het vormgeven van participatie én voor de aankomende Omgevingswet. Zo combineren we praktische ervaringen met nog te maken beleid. En dat het liefst sámen met onze inwoners. Dit past in ons raadsprogramma én ons collegeprogramma 2018-2022".

Het groot onderhoud aan de riolering biedt de kans om de buitenruimte toekomstgericht in te richten maar kan ook een aanleiding zijn om andere thema's te bespreken zoalsverduurzaming, ruimte voor ontmoeten en bewegen, ecologie en natuur, parkeren, nieuwe vormen van mobiliteit en veilig verkeer. De gemeente verwacht dat de kennis van bewoners als ervaringsdeskundigen optimaal benut kan worden.

BuurBook, een internetforum
Om ervoor te zorgen dat bewoners van de wijk mee kunnen doen is er een internetplatform ingericht. Op Havenzathe.BUURbook.nl is alle informatie te vinden, bewoners kunnen ideeën plaatsen en reageren op berichten.
Aanmelden kan via havenzathe.BUURbook.nl/inschrijven. U blijft dan op de hoogte van de planvorming en discussie. U kunt ook de app BUURbook downloaden en als buurt 'Havenzathe' kiezen.

Planning

  • De startbijeenkomst was op 20 mei 2019 in het Dienstencentrum Landsmeer, de tweede (werkcafé) was op 19 juni.
  • Volgende bijeenkomst is op 4 november 2019.
  • Het participatietraject loopt tot eind 2019.
  • De werkzaamheden in de wijk worden gefaseerd uitgevoerd waarbij de start van de eerste fase gepland staat voor de tweede helft van 2020. Aanleg van de riolering loopt door tot 2028 en wordt in 8 fases uitgevoerd.
  • Plattegrond met voorlopige planning per jaar (versie november 2019)

Meer informatie

Contact

  • Op Havenzathe.BUURbook.nl vindt u alle relevante informatie, hier kunnen u vragen stellen en ideeën uitwisselen

    Havenzathe_cartoon Arend van Dam