gemeente Landsmeer | Havenzathe fase 2020

Artikel Havenzathe fase 2020

Eind 2020 hebben wij de bewoners van fase 1 (Stoutenburg, Dr. M.L. Kingstraat 82 t/m 102 en Rosendael 1 t/m 14) - middels een enquête - gevraagd hun mening kenbaar te maken over zowel het voorlopige ontwerp van de herinrichting als van de twee speelplekken.

Naar aanleiding van de reacties op het definitieve ontwerp is er in februari 2021 een tweede enquête gehouden waar in de bewoners konden kiezen uit de optie langsparkeren of haaksparkeren voor de parkeerplekken voor de bungalows Stoutenburg 20 t/m 22 en 43 t/m 49. De enquête is inmiddels gesloten en ingevuld door 58% van de bewoners. Het is verschil tussen de beide opties is letterlijk één stem. Buiten de enquête om hebben wij nog veel overige reacties gehad, heeft de Lokale Omroep Landsmeer een item hiervan gemaakt en zijn er diverse gesprekken met bewoners geweest.

Bovenstaande heeft er toe geleid dat we nog eens gekeken hebben naar de locatie voor de parkeerplekken. Uitgangspunt hierin is geweest om niet minder parkeerplekken te creëren dan nu aanwezig zijn en liefst iets meer. Ook is er goed gekeken waar de drukte precies ligt en wat we op die locaties kunnen doen. Dat heeft geresulteerd in een verschuiving van een aantal plekken t.o.v. de tekeningen die bij de laatste enquête zaten. De meeste parkeerplekken veranderen niet ten opzichte van het voorlopig ontwerp. Momenteel zijn er 94 parkeermogelijkheden, bij de herinrichting worden er 95 parkeerplekken gerealiseerd.

Wat is er gewijzigd?

  • Voor de bungalows Stoutenburg 20 t/m 25 en 43 t/m 49 komen langsparkeerplekken
  • Het parkeerhofje bij de M.L. Kingstraat blijft bestaan
  • Er is iets meer parkeren mogelijk langs de gevel van Stoutenburg nr. 50
  • Ter hoogte van de zijgevel van Stoutenburg nr. 34 komen haaksparkeerplekken (inclusief een haagje om lichtoverlast bij de woningen aan de Van Beekstraat te voorkomen)
  • In de bocht voor Rosendael 1 t/m 9 komen langsparkeerplekken
  • Bij de toegang van de M.L. Kingstraat richting Rosendael komen extra plekken

Omdat het voorgaande is voortgekomen uit alle informatie die we bij de bewoners hebben opgehaald, gaan we er vanuit dat het grootste gedeelte van de bewoners hier zich goed in kan vinden en hebben wij deze inrichting definitief gemaakt.

De definitieve ontwerpen kunt u hieronder inzien:

Wij hopen dat u net zo tevreden bent over het resultaat als wij. Op dit moment gaan wij, middels de daarvoor geldende procedure, de uitvoering aanbesteden. De planning voor de uitvoering volgt uit de aanbesteding en is nog niet bekend. Gestreefd wordt om ergens eind mei 2021 te starten met de uitvoering. Zodra daarover meer bekend is worden de bewoners op de hoogte gesteld.

Ik wil iedereen nogmaals bedanken voor de inzet en samenwerking. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Cynthia van Leeuwen-Lohman, 06-50037681 of c.vanleeuwen@landsmeer.nl