Artikel Havenzathe speelplek Rhijnestein-Brederode

Eind 2020 hebben inwoners door het invullen van een online vragenlijst hun wensen en ideeën voor de nieuwe speelplek bij Rhijnestein kenbaar gemaakt. Alle ideeën en wensen zijn verwerkt en zichtbaar gemaakt in twee voorlopige ontwerpen, waarna er in maart 2021 gekozen kon worden uit:

• Eén van de twee speelcombinaties (hoofdspeeltoestel)
• Eén van de twee combinaties van pleinplakkers
• De kleur van de ondergrond van het hoofdspeeltoestel
• En één van de twee extra speeltoestellen

Opnieuw is de enquête in grote getale ingevuld en daaruit is het definitieve ontwerp samengesteld.

Definitieve ontwerp
Via deze link kan de nieuwe speelplek bekeken worden.

Wanneer is de nieuwe speelplek klaar?
Waarschijnlijk wordt er begin juni de speelplek gestart met de aanleg en is de speelplek nog voor de zomervakantie klaar is.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met Cynthia van Leeuwen-Lohman, 06-50037681 of c.vanleeuwen@landsmeer.nl