Artikel Havenzathefase2020

Havenzathe fase 2020

Op dinsdag 7 juli 2020 is het Masterplan Havenzathe door het college vastgesteld. Het masterplan Havenzathe beschrijft het proces en het resultaat van het gezamenlijk werken aan het masterplan voor de herinrichting van het project Havenzathe in de gemeente Landsmeer. De aanleiding voor de herinrichting is het vervangen van de riolering. Het masterplan is een 'plan op hoofdlijnen' voor de hoofdstructuur van Havenzathe: de belangrijkste routes en groenelementen. Tevens worden inrichtingsprincipes voor de langs de hoofdplanstructuur gelegen buurtjes vastgesteld. Elke verdere uitwerking zal worden getoetst aan dit masterplan. Het masterplan is dus geen gedetailleerd uitgewerkt ontwerp, maar een kapstok voor de verdere uitwerking van de hoofdplanstructuur en de fases.

De enquête is voorzien van een tweetal gedetailleerde tekeningen. U kunt deze tekening in een groot formaat hieronder openen:

Voorlopig ontwerp tekening 1
Voorlopig ontwerp tekening 2

We vinden het erg belangrijk om van u te horen wat u van het voorlopig ontwerp vindt. Wij zullen de resultaten verwerken in een definitief ontwerp. Het definitieve ontwerp wordt op de gemeentelijke website gepubliceerd. Uiteraard wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

De sluitingsdatum is 3 januari 2021. We willen jullie allemaal heel erg bedanken voor de inzet en de fijne samenwerking. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Cynthia van Leeuwen-Lohman, c.vanleeuwen@landsmeer.nl of 06 50 03 76 81