Artikel Herinrichting Schoolstraat – Polderweg, Den Ilp

In augustus 2016 zijn de bewoners van deze wijk geïnformeerd over het plan om de riolering te vervangen en de wijk opnieuw te bestraten of te herinrichten.
De bewoners hebben via een enquêteformulier wensen, ideeën en vragen kunnen aangeven.

Algemeen
In oktober vorig jaar heeft een bewonersavond plaatsgevonden in Dorpshuis De Wije Ilp om de inbreng uit de enquête en de hieruit opgestelde concept-ontwerptekening te bespreken.
Op basis van de reacties bleek dat de meeste bewoners de bestaande situatie zoveel mogelijk willen behouden. Daarom zijn er weinig wijzigingen gepland in de inrichting van de openbare ruimte. Enkele voorstellen tot wijziging zijn hieronder beschreven
Inmiddels is er groot onderhoud uitgevoerd aan de speeltuin en deze ziet er weer prachtig uit.

Parkeervakken Polderweg
Uit de reacties is gebleken dat een zeer grote meerderheid (middels een aparte handtekeningenlijst) geen vergroting van de parkeerruimte wil aan de Polderweg die ten koste gaat van de groenstrook langs de zuidkant. Wel zijn er veel reacties geweest die voorstelden aan de noordkant van de Polderweg enkele parkeervakken toe te voegen in de bestaande rijt (haakse) parkeervakken.

Parkeervakken Schoolstraat
In het deel langs het Dorpshuis wordt de fietsenstalling vervangen door enkele parkeervakken en worden fietsnietjes bij de toegangsdeuren geplaatst. De smalle strook groen tegen de gevel wordt vervangen door tegels. De parkeerplaats achter het Dorpshuis zal zoveel mogelijk op dezelfde wijze worden ingericht als bestaand.

Het conceptontwerp wordt aangepast op de uitgesproken wens tijdens de bewonersavond om de trottoirbreedte aan de oostkant niet te versmallen. Om de wegbreedte iets te verruimen wordt de groenstrook aan de westkant 35cm smaller gemaakt. Dit biedt tevens extra ruimte voor de vuilniswagen bij het nemen van de haakse bocht in deze straat.
Er zullen duidelijke markeringen worden aangebracht bij alle parkeervakken, zoals door verschillende bewoners is verzocht.

Tijdens de bewonersavond is voorgesteld om extra parkeervakken te realiseren in het plantsoen tegenover het Dorpshuis. In overleg met de verkeerskundige en groenbeheerder is besloten dat hiervoor onvoldoende noodzaak bestaat en is besloten het plantsoen alleen te voorzien van nieuwe beplanting.

Openbare verlichting
De lichtmasten zullen na afloop van de werkzaamheden worden vervangen door nieuwe met LED-armaturen. Op enkele plaatsen zullen masten iets worden verschoven om tegemoet te komen aan enkele individuele verzoeken.

Uitvoering
In het weekend van zaterdag 28 januari worden de kruisingen in Den Ilp met de Schoolstraat en de Polderweg volledig afgezet voor doorgaand verkeer in verband met het maken van aansluitingen ten behoeve van de nieuwe riolering in deze straten.Tijdens deze periode is er geen openbaar vervoer mogelijk op Het Lint. Voor calamiteiten zijn afspraken gemaakt met de Veiligheidsregio voor brandweer, politie en ambulancedienst. De bewoners in de directe omgeving van het werk zijn per brief geinformeerd en zijn verzocht om hun voertuigen verderop buiten de wijk te parkeren.
Er is gekozen voor uitvoering in het weekend zodat het scholierenvervoer door EBS tijdens werkdagen niet wordt gestremd. Het verkeer op de doorgaande weg in Den Ilp zal zijn gestremd van zaterdag 28-1-2017 6:00 tot zondag 29-1-2017 18:00

Planning

Start werkzaamheden zaterdag 28 januari t/m zondag 29 januari 2017 met rioolaansluitingen op de 2 kruisingen met Den Ilp. Dit is Fase 1 (rood, zie onderstaand kaartje)

De werkvolgorde is daarna :
Fase 2 (oranje) : vanaf de kruising Den Ilp – Schoolstraat; langs De Wije Ilp en het parkeerterrein
Fase 3 (geel) het middendeel van de Schoolstraat met de doodlopende tak naar de garages
Fase 4 (groen) laatste stukje Schoolstraat en Polderweg

De werkzaamheden zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden in maart 2017 worden opgeleverd.

Schoolstraat Den Ilp fases werkzaamheden 2017
Schoolstraat Den Ilp fases werkzaamheden 2017

Meer informatie

Vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider, dhr. P. Cornelissen tel. 020 - 48 77 111.