gemeente Landsmeer | Hotel Landsmeer

Artikel Hotel Landsmeer

De gemeenteraad van Landsmeer heeft op 29 oktober 2013 de toekomstvisie Landsmeer 2025, ´Ruimte voor kwaliteit´ vastgesteld. Recreatie en toerisme vormen een belangrijke ontwikkelrichting in deze visie. Een nieuw te bouwen hotel aan de ringweg A10 kan een mogelijkheid zijn om hier concreet invulling aan te geven. De gemeenteraad heeft daarom het besluitvormingsproces over een mogelijk hotel opgestart.

Planning

Nog onbekend

Informatie

Vragen

Alle omwonenden en betrokken ondernemers zijn door de gemeente op diverse manieren geïnformeerd over de werkzaamheden. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen Wietse Bulk via tel 020-4877111.