gemeente Landsmeer | Kruising IJdoornlaan-Zuideinde, herinrichting

Artikel Kruising IJdoornlaan-Zuideinde, herinrichting


Gedurende de aankomende zomervakantie wordt de kruising IJdoornlaan-Zuideinde-Scheepsbouwersweg opnieuw ingericht. Dit vindt plaats in de periode van 12 juli tot en met 27 augustus (onder voorbehoud van onvoorziene vertragingen). De kruising blijft zoveel mogelijk beschikbaar voor verkeer, maar enkele omleidingen zijn helaas onvermijdelijk.

Overzicht werkzaamheden t/m 5 augustus 2021

Wat   Vervanging riolering en gasleidingen  
Waar  Gedeelte Zuideinde tussen de Scheepsbouwersweg en de Kerkebreek   
Bijzonderheden - Gedeelte Zuideinde tussen de Scheepsbouwersweg en de Kerkebreek is tot en met 5 augustus 20.00 uur afgesloten voor verkeer
- Het fietsverkeer wordt omgeleid via het Amsterdamsepad en Luijendijkje.
- Het autoverkeer rijdt over Scheepsbouwersweg, Zuiderzeelaan en Burgemeester Postweg.
- Er geldt een parkeerverbod op de rijbaan van de Burgemeester Postweg. De parkeervakken kunnen wel gewoon worden gebruikt.
- Op de verschillende kruisingen staan verkeersregelaars om de doorstroming te bevorderen.
- Het inrijverbod dat normaalgesproken geldt bij Purmerland, Den Ilp en Oostzaan geldt niet tijdens de werkzaamheden, de camera's staan dan uit. U zult dus geen boete krijgen als u geen ontheffing heeft.
- Er wordt de komende weken alleen overdag gewerkt.
 

Overzicht werkzaamheden 6 t/m 27 augustus 2021

Wat Vervanging riolering en onderzoek duiker onder de weg
Waar Gedeelte tussen kruispunt IJdoornlaan en bussluis
Bijzonderheden

- Het verkeer rijdt in twee richtingen vanaf de IJdoornlaan naar het Zuideinde en vice versa
- De bussluis en de Scheepsbouwersweg zijn dan niet meer vanaf de kruising toegankelijk
- Het busverkeer rijdt dan over de IJdoornlaan
- Het fietsverkeer wordt omgeleid via het Amsterdamsepad en Luijendijkje.
- Verkeer van en naar de Scheepsbouwersweg rijdt via de Burgemeester Postweg en de Zuiderzeelaan
- De gemeentewerf is gewoon geopend tijdens de normale openingstijden 
- Er geldt een parkeerverbod op de rijbaan van de Burgemeester Postweg. De parkeervakken kunnen wel gewoon worden gebruikt.
- Op de verschillende kruisingen staan verkeersregelaars om de doorstroming te bevorderen.
- Het inrijverbod dat normaalgesproken geldt bij Purmerland, Den Ilp en Oostzaan geldt niet tijdens de werkzaamheden, de camera's staan dan uit. U zult dus geen boete krijgen als u geen ontheffing heeft.
- Er wordt alleen overdag gewerkt. 
- Vanwege een sanering die in het najaar moet worden uitgevoerd op het deel van het Zuideinde naar de bussluis en enige reparatiewerkzaamheden aan de naastgelegen duiker onder de weg door, wordt de kruising nog niet voorzien van de definitieve toplaag, maar wel voorzien van alle wegmarkeringen
- Volgend voorjaar wordt dan de asfalt toplaag en de definitieve wegmarkeringen aangebracht

Meer informatie

Aanleiding van de werkzaamheden
Het kruispunt is al enige tijd onderwerp van discussie, omdat deze als onveilig wordt ervaren. Het gemeentelijke beleid is erop gericht om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers prioriteit te geven. Ook is route van buslijn 319 (Landsmeer – Amsterdam CS) gewijzigd. Voorheen reed de bus over het Zuideinde (Noord) en de IJdoornlaan, maar deze rijdt nu over het Zuideinde (Noord en Zuid). Hierdoor heeft de bus geen voorrang meer en moet vaak lang wachten.

Onderzoek
In 2019/2020 is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de best mogelijke manier om het kruispunt opnieuw in te richten. Daarbij zijn alle mogelijk denkbare oplossingen bekeken: van verkeerslichten, doseerlichtinstallaties tot en met rotondes. Elke oplossing heeft voor- en nadelen. Bij de verkeerslichten ontstond een terugslag (filevorming), bij de rotonde was er ruimte te kort om deze te realiseren en een verkeerde verkeersbelasting van de aansluitende wegen. Na goede afwegingen is gekozen voor optimaliseren van de huidige kruising het beste resultaat heeft voor de doorstroming voor de bus, de veiligheid, de afwikkeling en de bereikbaarheid.

Ontwerp
Aan de belanghebbenden en aanwonenden is een schetsontwerp van de verbeterde kruising gepresenteerd. Onder andere de politie, brandweer, Fietsersbond, bedrijven en openbaar vervoer waren betrokken. Uit deze gesprekken kwamen nog enkele aanpassingen naar voren, zoals meer opstelruimte voor links afslaande fietsers vanaf het Zuideinde, opgangen voor rolstoelgebruikers bij de voetpaden en aanpassingen van de belijning en bebording. In het uitgewerkte definitieve ontwerp zijn de aanpassingen verwerkt. Dit ontwerp is de basis voor de technische uitwerking.

Contact
Deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd. Volg ook de berichten van gemeente Landsmeer op Facebook en in de nieuwsbriefDan bent u steeds op de hoogte van de actuele situatie en eventuele omleidingen. Voor vragen kunt u mailen met meldingenRZ@landsmeer.nl of tijdens openingstijden bellen met de gemeente, 020-4877111.