gemeente Landsmeer | Kruising IJdoornlaan-Zuideinde, herinrichting

Artikel Kruising IJdoornlaan-Zuideinde, herinrichting

Gedurende de aankomende zomervakantie wordt de kruising IJdoornlaan-Zuideinde-Scheepsbouwersweg opnieuw ingericht. Dit vindt plaats in de periode van 5 juli tot en met 27 augustus (onder voorbehoud van onvoorziene vertragingen). De kruising blijft zoveel mogelijk beschikbaar voor verkeer, maar enkele omleidingen zijn helaas onvermijdelijk.

Aanleiding
Het kruispunt is al enige tijd onderwerp van discussie, omdat deze als onveilig wordt ervaren. Het gemeentelijke beleid is erop gericht om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers prioriteit te geven. Ook is route van buslijn 319 (Landsmeer – Amsterdam CS) gewijzigd. Voorheen reed de bus over het Zuideinde (Noord) en de IJdoornlaan, maar deze rijdt nu over het Zuideinde (Noord en Zuid). Hierdoor heeft de bus geen voorrang meer en moet vaak lang wachten.

Onderzoek
In 2019/2020 is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de best mogelijke manier om het kruispunt opnieuw in te richten. Daarbij zijn alle mogelijk denkbare oplossingen bekeken: van verkeerslichten, doseerlichtinstallaties tot en met rotondes. Elke oplossing heeft voor- en nadelen. Bij de verkeerslichten ontstond een terugslag (filevorming), bij de rotonde was er ruimte te kort om deze te realiseren en een verkeerde verkeersbelasting van de aansluitende wegen. Na goede afwegingen is gekozen voor optimaliseren van de huidige kruising het beste resultaat heeft voor de doorstroming voor de bus, de veiligheid, de afwikkeling en de bereikbaarheid.

Ontwerp
Aan de belanghebbenden en aanwonenden is een schetsontwerp van de verbeterde kruising gepresenteerd. Onder andere de politie, brandweer, Fietsersbond, bedrijven en openbaar vervoer waren betrokken. Uit deze gesprekken kwamen nog enkele aanpassingen naar voren, zoals meer opstelruimte voor links afslaande fietsers vanaf het Zuideinde, opgangen voor rolstoelgebruikers bij de voetpaden en aanpassingen van de belijning en bebording. In het uitgewerkte definitieve ontwerp zijn de aanpassingen verwerkt. Dit ontwerp is de basis voor de technische uitwerking.

Contact
Deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd. Volg ook de berichten van gemeente Landsmeer op Facebook en in de nieuwsbrief. Dan bent u steeds op de hoogte van de actuele situatie en eventuele omleidingen.
Voor vragen kunt u mailen met meldingenRZ@landsmeer.nl of tijdens openingstijden bellen met de gemeente, 020-4877111.

Meer informatie