Artikel Langebreek/ Rondebreek, herbestrating

In het derde kwartaal van 2016 is gestart met  onderhoudswerkzaamheden aan de Langebreek en Rondebreek. De openbare verharding (straat, trottoir en parkeerplaatsen) inclusief aangrenzende plantsoenen (circa 10 cm) worden dan opgehoogd en herstraat.

Uitgangspunt van de onderhoudswerkzaamheden is de bestaande indeling handhaven en aanvullen met beperkte aanpassingen. Denk bijvoorbeeld aan zwarte parkeervakken met witte scheidingstrepen (zelfde principe als Duinkerker). 
Heeft u suggesties die bijdragen aan een verbetering van de openbare ruimte dan horen wij dat graag van u. In samenspraak wordt dan besproken of de suggestie haalbaar is.

Naast het vernieuwen van de bestrating zal ook de speelplaats gelegen aan de Rondebreek worden vernieuwd.

Planning (onder voorbehoud)

Informatie

Klik hier voor meer informatie over de speeltuin aan de Rondebreek.

Vragen

Direct omwonenden en betrokken ondernemers zijn door de gemeente per brief geïnformeerd over de werkzaamheden. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Harm Heinen tel 020-4877111.