Artikel Meervalweg, werkzaamheden Liander

Liander vervangt de gasleiding in de Meervalweg, deze zal op werkdagen steeds voor een deel zijn geblokkeerd. Er is gestart vanaf de Speksnijdersweg en de werkzaamheden eindigen op de Burgemeester Postweg.
De omleiding wordt door borden aangegeven, daarop wordt ook aangegeven tot welk huisnummer de weg bereikbaar is. Ook zal Liander tijdig op parkeerplaatsen borden plaatsen, wanneer deze tijdelijk niet beschikbaar zijn. Van vrijdagmiddag t/m maandagochtend vroeg is er steeds 1 rijbaan beschikbaar. 

Planning

We verwachten dat de werkzaamheden half april zijn afgerond.

Informatie

  • Vragen over dit project kunt u stellen via de toezichthouder Bob Vlek via 06 40 91 11 19. U kunt ook contact opnemen met ondergetekende via p.hogeveen@landsmeer.nl of 06 12 77 40 73. Of met het Technisch Klant Contact van Liander, op 088-5426323 (ook bereikbaar buiten kantooruren). Kijk voor meer informatie op www.liander.nl/werkzaamheden.
  • bewonersbrief
  • afsluting
  • voorbeeld bebording
  • omleiding