gemeente Landsmeer | Meervalweg Marsenbreek en Schuttebreek - herinrichting update september 2023

Artikel Meervalweg Marsenbreek en Schuttebreek - herinrichting update september 2023

Update september 2023

In de afgelopen maanden hebben we het ontwerp uit 2019 nog eens tegen het licht gehouden. We hebben daarbij de inrichting van het ontwerp niet aangepast, maar wel enkele wijzigingen doorgevoerd als gaat om wet- en regelgeving en kansen op het gebied van klimaat.

Het vervangen van de riolering biedt namelijk kansen om de openbare ruimte klimaat adaptief in te richten. Inmiddels is het overduidelijk dat het klimaat aan het veranderen is. Hierdoor ontstaan, als gevolg van de versteende oppervlakken, bebouwde omgeving en het beperkt aantal bomen, op zomerse dagen hoge temperaturen. Ook komen steeds vaker perioden met hevige buien en perioden van langdurige droogte voor, met als gevolg water op straat en uitdroging van de ondergrond. We richten twee parkeervakken in met groen steen. Kijk voor een voorbeeld hiervan op de website van Park Positive.  De parkeervakken dragen bij aan het verlagen van de temperatuur bij warme dagen.

Naast de groene parkeervakken, hebben we gekeken naar de drempelconstructies. Die waren gesitueerd voor alle drempelconstructies richting de Erven. Hierdoor werd de voorrangssituatie gewijzigd en voldeed dit niet aan de gestelde normen en eisen cf. de ASVV. We hebben de drempelconstructies verplaatst en/of in een andere vorm teruggebracht, zodat deze weer voldoen aan de landelijk vastgestelde normen en eisen. Daarbij laten we voor elke Erfconstructie wel een attentievlak aanbrengen, om aan te duiden dat hier specifieke aandacht is vereist.

Het aangepaste ontwerp is onder aan deze pagina terug te vinden. Tijdens de inloopbijeenkomst die wij in december organiseren, kunt u daar nog vragen over stellen. Eerder mag natuurlijk ook. Check eerst de FAQ of uw vraag hier al bijstaat en mocht dat niet zo zijn, neem dan contact op met de projectleider.

Planning

Deze is t.o.v. mei 2023 niet gewijzigd.