Nieuwsbericht Omgevingsvisie Landsmeer. Denkt u mee?

Gepubliceerd op: 29 oktober 2020 11:40

Landsmeer luchtfoto - omgevingsvisie

Wat voor gemeente wil Landsmeer zijn, nu en in de toekomst? Wat is er nodig om prettig te wonen in Landsmeer? Hoe gaan we om met de energietransitie en een groeiende vraag naar woningen? Om deze vragen te beantwoorden, maakt de gemeente Landsmeer een omgevingsvisie. Wilt u hierover meedenken? Dat kan door de enquête in te vullen.

Wat is een omgevingsvisie?
Een omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele gemeente. Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang van verschillende aspecten in de leefomgeving, zoals wonen, duurzaamheid, verkeer en welzijn.

De ligging van Landsmeer in een groene en waterrijke leefomgeving en in de nabijheid van stadskernen als Amsterdam, Purmerend en Zaanstad maken Landsmeer een bijzondere en unieke gemeente. Het opstellen van de omgevingsvisie voor Landsmeer is een belangrijke stap om zo de unieke kernkwaliteiten van het gebied te behouden en te versterken. In de omgevingsvisie komt te staan waar we naar toe willen met onze fysieke leefomgeving. De horizon van de visie loopt tot het jaar 2040.

We maken de omgevingsvisie samen
Een omgevingsvisie is een toekomstvisie voor iedereen in de gemeente. Het is daarom belangrijk dat iedereen in de gemeente bijdraagt aan de omgevingsvisie. De gemeente Landsmeer wil in gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om zo tot een gezamenlijk gedragen omgevingsvisie te komen.

Bouwen aan een koersdocument
De komende periode gaan we de bouwstenen verzamelen: wat speelt er nu en wat moet onderdeel zijn van de visie? Door bouwstenen te verzamelen en zo de omgevingsvisie stap voor stap vorm te geven, komen we tot het beste eindresultaat. Elke bouwsteen biedt een stabiele basis voor de volgende bouwsteen:

Bouwsteen 1
Dit is de basis, het huidige beleid. We bekijken wat er al is en bepalen hoe we dit meenemen in de omgevingsvisie. Zo leggen we de eerste bouwsteen.

Bouwsteen 2
De tweede bouwsteen wordt gevormd door onderzoek te doen naar welke trends en ontwikkelingen van binnen- en buitenaf van invloed kunnen zijn op de gemeente Landsmeer.

Bouwsteen 3
De ambities en kernwaarden van de gemeente vormen de derde bouwsteen: wat willen we en wat is onze identiteit.

Bouwsteen 4
In bouwsteen 4 wordt ingegaan op de onderwerpen waar het Lint, Purmerland, Landsmeer, Den Ilp en het buitengebied zich in onderscheiden.

Bouwsteen 5
Dit is de bouwsteen die wordt gevormd door de eerste vier bouwstenen. Dit wordt het koersdocument. Dit is een programma van eisen waarin staat waar de omgevingsvisie aan moet voldoen. Deze helpt ons bij het bepalen van strategische keuzes. Vanuit het koersdocument stellen we de omgevingsvisie op. En tenslotte werken we naar de definitieve omgevingsvisie toe.

Omgevingsvisie bouwstenen

Hoe kunt u bijdragen?
Wat waardeert u aan de gemeente Landsmeer en wat kan er beter? Wij horen dit graag van u. Dit kunt u laten weten door het invullen van onze enquête onderaan deze pagina. Uw input is belangrijk voor de keuzes die gemaakt gaan worden en we ontdekken welke onderwerpen voor u belangrijk zijn.
Het komende jaar zijn er nog verschillende momenten waarop we met Landsmeerders in gesprek willen. De resultaten uit het participatieproces worden meegenomen bij het opstellen van de Omgevingsvisie Landsmeer 2040.

Wanneer is de omgevingsvisie gereed?
De omgevingsvisie is naar verwachting in november 2021 gereed.

Meer weten?
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Ali Bal - adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling bij gemeente Landsmeer
Email: Ali Bal

Informatie over het plan van aanpak en het participatieplan.

ENQUÊTE
De enquête is in te vullen van 18 november tot en met 31 januari.
Het invullen is anoniem en duurt maximaal 10 minuten. 
Onder de deelnemers verloten we vier cadeaubonnen van € 25,-.