Artikel Projecten - oude dorp


Najaar 2017 is gestart met de vervanging van de riolering in het Oude Dorp. Voorafgaand en ook deels tijdens de uitvoering van dit project zijn de nutsleidingen vervangen, waaronder de waterleiding van PWN.
Na de rioolwerkzaamheden is de bestrating vervangen door nieuw materiaal. Ook het groen is aangepakt. Inmiddels is het project afgerond

Contact

Voor meer informatie kunt u bellen met de heer P. Cornelissen via telefoon 020-4877111.

Houtsniplaan_maart 2018