Artikel Projecten - oude dorp


Najaar 2017 wordt gestart met de vervanging van de riolering in het Oude Dorp. Voorafgaand en ook deels tijdens de uitvoering van dit project zullen er nutsleidingen worden vervangen, waaronder de waterleiding van PWN.
Na de rioolwerkzaamheden wordt de bestrating vervangen door nieuw materiaal. Ook het groen zal worden aangepakt.

Planning

  • 2017: Houtsniplaan, Pijlstaartweg, Watersniplaan en Talingweg en het aangrenzende deel van De Gouw.
  • 2018: Hazen- en Patrijzenweg.

Informatie

In juni 2017 is onder de bewoners een digitale enquête uitgezet. De resultaten vindt u hier.

Contact

Voor meer informatie kunt u bellen met de heer P. Cornelissen via telefoon 020-4877111.