Artikel Scholeksterstraat, Aalscholverstraat, Ooievaarslaan , Kemphaanstraat - herinrichting

Dit voorjaar zijn de voorbereidingen gestart voor de herinrichting van de Scholeksterstraat en aanliggende straten. De uitvoering zal in het voorjaar 2016 plaatsvinden. De inrichting zal niet ingrijpend worden gewijzigd.

Planning (onder voorbehoud)

Start winter 2015/2016.

Informatie

Vragen

Alle omwonenden en betrokken ondernemers zijn/worden door de gemeente geïnformeerd over de werkzaamheden. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Piet Cornelissen (projectleider)  tel 020-4877 111.