Artikel Snoei- en herplantingswerkzaamheden bomen en struiken

De gemeente loopt jaarlijks alle locaties na of er bomen of struiken onderhoud behoeven.  Vanaf begin februari vinden er dan ook groenwerkzaamheden plaats op diverse locaties verspreid over gemeente Landsmeer. Deze onderhoudswerkzaamheden bestaan uit het kappen en snoeien van bomen en zo nodig herplanting.
Redenen voor kappen en/of snoeien kunnen zijn: onstabiliteit, te dicht op woningen, aanleg riolering, tegengaan van wildgroei, bomen zijn niet meer vitaal, of door het ondermijnen van bv een muur. Voor het kappen heeft ook de gemeente een officiële vergunning nodig, deze is inmiddels toegekend.

Het gaat om de volgende locaties en werkzaamheden:

Beplanting en renovatie

 • Begraafplaats Landsmeer naast de aula aan de zuidzijde wordt het talud opgeknapt en opnieuw aangeplant
 • Vogelwikkestraat voor de brug wordt beplanting verwijderd voor een goed overzicht en weer opnieuw aangeplant
 • Zilverschoonlaan tegenover 7  wordt een stuk groen opgeschoond van onkruid (kweekgras) en opnieuw aangeplant
 • Zultestraat ingang garagestraat wordt de haag van Taxus vervangen door Liguster
 • Rondom het gemeentehuis wordt de Bamboe verwijderd en vanwege hun lange wortelstokken en vervangen
 • Harpoenier wordt de beplanting vervangen in een plantenbak
 • Parkeerplaats Rhijnestein tegenover 12 wordt beplanting vervangen vanwege slechte groei. Aan de noordzijde van dit parkeerterrein wordt een boom geplant (deze was na het kappen nog niet vervangen)
 • Het Rosarium bij Rhijnestein wordt de Spiraea vakken vervangen en grondverbetering toegepast
 • Bij Giessenburg tegenover 31-35 wordt de taxushaag verplant tegen zijde parkeerplaats aan. Er wordt grond verbetering toegepast en het gazon wordt beter maaibaar
 • Kaaskoper naast 52 vervanging beplanting
 • Assumburg naast 32 wordt een deel van de beplanting vernieuwd.

Kap- en snoeiwerkzaamheden

 • Achter de garages op de parkeerplaats Dorpshuis in Purmerland wordt een Berk gekapt  vanwege omval gevaar
 • Naast Nijenrode 30 wordt een dode wilg verwijderd
 • Voor de kerk (Kerstraat, naast de Goede Stek) worden vier bomen gekapt  vanwege ondermijning van de muur en voor een mooier zicht op de kerk
 • Langebreek, er wordt een bolacacia verwijderd van wege de ophoging die gaat plaatsvinden tijdens de herinrichting
 • Voor Schaepeboet 25-27 wordt een Plataan gekapt . De boom wordt vervangen door een kleiner exemplaar
 • Op het gras bij speelplaats Schaepeboet wordt een Plataan gekapt en wordt ook vervangen door een kleiner exemplaar
 • Vanwege de herinrichting van de Schoolstraat in Den Ilp worden twee elzen achter het Dorpshuis gekapt (slechte vitaliteit). Vanwege rioleringswerkzaamheden worden in de Schoolstraat acht sierkersen en twee essen gekapt.
 • Op de hoek van de Polderweg (Den Ilp) worden zaailingen van essen en twee elzen gekapt. Er worden nieuwe bomen, ook eierkersen terug geplant
 • Rondom het A-veld IVV worden bomen gekapt vanwege de veiligheid en slechte vitaliteit
 • Het pad van de IVV-kantine naar de Poortwachtersweg is erg donker door slechte verlichting en overhangende bomen, deze worden gekapt of gesnoeid
 • Aan de westzijde van het A-veld achter de Zeilmaker worden er berken gekapt die een slechte vitaliteit hebben. Er wordt daarnaast ruimte gemaakt voor de jaarlijkse slootwerkzaamheden. Op de ontstane open plekken worden bomen en heesters heraanplant.

Voor vragen kunt u terecht bij de heer Stolk, telefoon 020-4877111 of via mail gemeente@landsmeer.nl