Artikel Sportlaan, Hermessingel en Herculesweg - herinrichting

Vanaf voorjaar 2016 start de gemeente met de werkzaamheden voor het vervangen van de riolering in de Sportlaan, de Hermessingel en de Herculesweg. Aansluitend daarop worden de bestrating, de openbare verlichting, de parkeermogelijkheden (Sportlaan bij de Breek) en de groenvoorziening aangepakt.

Het totale project wordt in 3 fases uitgevoerd:

  1. Herinrichting van het parkeerterrein aan de Sportlaan (Breekoever) - deze fase is inmiddels afgerond
  2. Het vervangen van de riolering aan de Sportlaan, de Hermessingel en de Heruclesweg.
  3. Als laatste het herbestraten van deze drie straten.

De bomen aan de Sportlaan, de Hermessingel en de Herculesweg zijn reeds gekapt en worden vervangen.

Zodra de rioleringswerkzaamheden van start gaan worden de omwonenden per brief geïnformeerd.

Planning (onder voorbehoud)

  • Voorjaar 2016: vervanging riool (deze moest eerst een halfjaar inklinken)
  • Herinrichting zomer 2016

Informatie

Vragen

Alle omwonenden en betrokken ondernemers zijn door de gemeente op diverse manieren geïnformeerd over de werkzaamheden.
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Piet Cornelissen tel 020-4877111.

 Sportlaan parkeerplaats
parkeerplaats Sportlaan in aanleg (juni 2015)