Artikel Sportpark

Er is gestart met de herontwikkeling van het Sportpark, het fietspad wordt verbreed en er wordt van een voetgangerspad aangelegd. Het  uitgangspunt is dat het Sportpark moet voor iedereen toegankelijk zijn en een prettige plek om te verblijven.

Bewonersbijeenkomst
Op 6 maart 2019 was er een bijeenkomst voor alle gebruikers van het Sportpark. D
e gemeente presenteerde de plannen, ook werd de ontmoetingsplek voor jongeren geëvalueerd.  Zie hieronder voor een link naar de presentatie.

Werkgroep
De gemeente wil een werkgroep oprichten met betrokkenen om samen te bekijken of een uitbreiding van de functie van het pad in de toekomst mogelijk kan zijn. Het fietspad in het Sportpark wordt opgeknapt en verbreed met daarnaast een voetpad. Met het verbreden van het fietspad ontstaat er een andere situatie. U kunt zich  tot 21 maart aanmelden om deel te nemen aan de werkgroep via c.vanleeuwen@landsmeer.nl

Meer informatie

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cynthia van Leeuwen-Lohman, via c.vanleeuwen@landsmeer.nof  06-50037681

Sportpark_foto-impressie_mrt19