Artikel Violierweg

In de Gorteslootbuurt, tussen de Violierweg, Riethalmweg en Zwanebloemweg wordt een nieuwe speelvoorziening aangebracht.

Bewonersparticipatie
Om tot het ontwerp van de speeltuin te komen, is er een enquête gehouden onder de omwonenden, waarin men hunwensen kenbaar kon maken. Op basis hiervan zijn er 3 ontwerpen gemaakt.
Daarna hebben bewoners hun voorkeur voor het definitieve ontwerp aangegeven.

Planning

  • De werkzaamheden worden nu voorbereid (voorjaar 2019). De uitvoering start als de werkzaamheden van Eigen Haard zijn afgerond, naar verwachting eind 2019.
  • Voor het aanleggen van de sportvoorziening (voetbal en basketbal) is een omgevingsvergunning nodig.  De procedure hiervoor wordt in maart 2019 opgestart.

Informatie

Contact

  • Voor vragen over de speelvoorziening kunt u terecht bij Jos Wezel, bereikbaar via j.wezel@landsmeer.nl of telefonisch op maandag en donderdag via 020-4877111.
  • Voor al uw overige vragen kunt u terecht bij Cynthia van Leeuwen-Lohman (gebiedsmanager), via c.vanleeuwen@landsmeer.nl of 06 500 376 81.