Artikel Voetgangersbruggen Luijendijk

De gemeente Landsmeer gaat op een 5-tal locaties in de wijk Luijendijk voetgangersbruggen vervangen. De bruggen zijn toe aan vervanging. De nieuwe bruggen worden uitgevoerd in kunststof, waar door er minder onderhoud noodzakelijk is en deze een langere levensduur hebben dan houten bruggen.

Het gaat om de bruggen gelegen nabij de adressen t' Plankenpad 28, Zijltjespad 1, Rietland 1, Rietland 7 en Langebreek 28. Op de achterzijde van deze brief vindt u een overzicht van de ligging van deze bruggen. 
De werkzaamheden zullen 13 juni 2016 aanvangen en half juli 2016 zijn afgerond. De planning kan beïnvloed worden door overmacht of andere onvoorziene omstandigheden. Per brug zal tevens een week van te voren een bord worden geplaatst met een aankondiging van de werkzaamheden.

Er zal worden gewerkt per brug. Globaal betekend dit: plaatsen voor aankondiging (week van te voren), verwijderen bestaande brug en afvoeren, controleren bestaande fundering, inhangen nieuwe brug en afwerken bestrating. Per brug zal mn circa 4 werkdagen bezig zijn.

Bootjes weghalen
Bent u bootbezitter en is deze gelegen direct in de nabijheid van een van deze bruggen. Dan verzoeken wij u deze voor aanvang van de werkzaamheden te verplaatsen, zodat deze geen obstakel vormt voor de uitvoering.

Vaarroute
De werkzaamheden kunnen leiden tot stagnatie voor het vaarverkeer. Houdt rekening met stagnatie en onderzoek eventuele alternatieve vaarroutes.

Planning

  • 13 juni 2016: start werk
  • 8 juli 2016: afronding

Informatie 

Vragen

Direct omwonenden en betrokken ondernemers zijn door de gemeente per brief geïnformeerd over de werkzaamheden.
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Harm Heinen tel 020-4877111.