Artikel Zuiderzeelaan (deels) asfalteren en Kerkebreek herbestrating

Zuiderzeelaan
In de komende herfstvakantie, van maandag 17 tot en met vrijdag 21 oktober 2016, zal op de Zuiderzeelaan de definitieve asfaltlaag worden aangebracht. Het gaat om het gedeelte tussen de Scheepsbouwersweg en de Burgemeester Postweg. Dit weggedeelte zal afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers kunnen op het trottoir langs het werk lopen, fietsers kunnen het werk eveneens lopend passeren.

Het asfalt krijgt aan beide zijden een fietsstrook die met rood asfalt wordt aangegeven. Halverwege het weggedeelte zal een verkeersremmende maatregel worden aangebracht. Omdat het een busroute betreft, zal dit een geasfalteerd plateau zijn dat door de bus goed te berijden is.
Ook bewoners kunnen in deze periode niet met de auto bij hun woning komen. Wij begrijpen dat dit vervelend is, maar helaas is dit onvermijdelijk. Op het braakliggende terrein langs de Zuiderzeelaan tegenover De Poort wordt een tijdelijke parkeerplaats gemaakt waar automobilisten tijdens de afsluiting hun auto kunnen parkeren.

Kerkebreek
In de periode van 17 oktober tot en met 4 november zal de Kerkebreek worden voorzien van nieuwe bestrating, zowel de rijweg als de trottoirs. De Kerkebreek zal vanaf 17 oktober zijn afgesloten. Na twee weken, vanaf 29 oktober, zal de rijbaan weer open zijn. De trottoirs zijn een week later weer toegankelijk.

Busroute
De route van EBS-buslijn 125 langs de Scheepsbouwersweg en Burgemeester Postweg, zal tijdens de werkzaamheden van 17 oktober t/m 28 oktober worden omgelegd. Deze zal niet over de Zuiderzeelaan, Burgemeester Postweg en de Kerkebreek rijden maar via het Zuideinde.

Omleidingen
Verkeersomleidingen worden met borden aangegeven. De direct omwonenden worden nader geïnformeerd worden over deze werkzaamheden.

Planning

  • 17 oktober t/m 4 november 2016

Informatie

Vragen

Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen heeft dan kunt u contact opnemen met:
Kerkebreek: de heer H. Heinen (projectleider) via mail h.heinen@landsmeer.nl of via telefoonnummer 020 - 4877111.
Zuiderzeelaan: de heer H..J. Knoop (projectleider) via mail hjknoop@landsmeer.nl of via telefoonnummer 020 - 4877111.