Artikel Riool - drukriolering en minigemalen


Rode lampjes op de (mini)gemalen, alarm op natte dagen
Sommige onder u hebben het vast wel eens gezien. Het is donker en het regent al uren of zelfs dagen en u rijdt door Landsmeer. Langs de weg en in de tuinen branden of knipperen rode lampjes. Dit zijn de minigemalen van de drukriolering die het rioolwater wegpompen. De minigemalen geven een signaal dat ze een storing hebben of te veel water krijgen. Koppel de regenwaterafvoer af en loos daarom geen regenwater op een minigemaal.

Verordening
Regenwater en grondwater mag in Landsmeer niet op het vuilwaterriool worden geloosd als het kan worden geloosd op een sloot of op een hemelwaterriool of in de bodem. Dat staat in een verordening. De gemeente heeft daarbij gebieden aangewezen waar het verboden is om regenwater of grondwater te lozen op een vuilwaterriool en op drukriolering. Klik hier voor meer informatie (o.a. de gebiedsaanwijzing en verordening).

Problemen door regenwater
De gebieden met drukriolering (minigemalen) hebben meestal geen hemelwaterriool in de buurt. Daarom moet het hemelwater worden afgevoerd naar de dichtstbijzijnde sloot of infiltreren in de bodem via bijvoorbeeld een greppel. De drukriolering met minigemalen is ontworpen voor de dagelijkse hoeveelheid huishoudelijk afvalwater van de aangesloten woningen. De buis (persleiding) waar het water door verpomp moet worden is soms maar 5cm tot 6cm dik. Het water wordt vele kilometers verpompt naar een eindgemaal en onderweg wordt afvalwater uit andere minigemalen bijgepompt. Regenwater past daar dan niet bij. Om problemen met drukriolering te voorkomen is het niet toegestaan om regenwater aangesloten te houden.

Regenwater en grondwater schoon houden
Regenwater is schoon als het valt en moet schoon blijven, dus niet worden gemengd met vuilwater. Toch blijkt uit het aantal storingen en klachten dat er nog diverse woningen regenwater of grondwater lozen op drukriolering. Soms is er zoveel regenwater dat een mini-gemaal niet snel genoeg kan pompen. Dat kan dan voor vervelende problemen zorgen zoals een overstroming via het toilet of een schrobputje uw huis of bij de buren. Daarnaast kost het onnodig veel elektriciteit en extra reparaties.

Aansluitingen loskoppelen
Als u nog regenwater of grondwater heeft aangesloten op de drukriolering dan wordt u dringend verzocht om dat af te koppelen voordat problemen ontstaan. U dient zelf de hemelwater afvoer van uw woning van het gemaal af te koppelen. De kosten voor het afkoppelen verschillen per situatie. Het hemel- en grondwater kunt u lozen op de bodem of in het oppervlaktewater.

Vragen
Mocht u vragen hebben of tegen problemen aan lopen bij het afkoppelen dan kunt u contact opnemen met de gemeente.