Artikel Riool - goed gebruik

Het komt regelmatig voor dat rioolgemalen op storing staan. De problemen worden meestal veroorzaakt door schoonmaakdoekjes, maandverband, vet, olie en verf in het afvalwater. Vooral maandverband en (vezel)doekjes om het toilet schoon te maken en de baby te verschonen, veroorzaken grote problemen.
Eén doekje kan al zorgen dat een pomp van het rioolgemaal in storing komt. Bij meerdere doekjes kunnen ook reservepompen uitvallen. Gevolg daarvan kan zijn dat een gemaal gaat overstorten en het rioolwater in sloten terecht komt. Dit is slecht voor het milieu en voor de gezondheid. Vissen kunnen sterven en mensen zitten in de stank. Rioolwater mag daarom niet in de sloot terecht komen. De gemeente probeert dat te voorkomen door storingen zo snel mogelijk op te lossen.

Gebruik het riool goed

Het is heel belangrijk om het riool goed te gebruiken. Dat betekent: niets door het toilet of de wasbak spoelen wat schade aan het riool en het milieu kan veroorzaken.
Help rioolverstoppingen te voorkomen. Spoel a.u.b. géén maandverband, schoonmaakdoekjes en babydoekjes door het toilet. Gooi deze in de afvalbak. Geef deze boodschap ook door aan uw huisgenoten, familie, vrienden en gasten. Soms helpt een briefje op het toilet met het verzoek geen doekjes door te spoelen. Voor meer info Rioned en Milieucentraal.

Meer informatie

Op de websites van Stichting Rioned en Hoogheemraad  is meer nuttige informatie te vinden.