Artikel Riool - klachten en meldingen

Er zijn een aantal vormen van overlast:
• geur, ontluchting, beluchting
• afvoer, verstopping, inzakking
• gemaalstoring, overstort op oppervlaktewater

Heeft u last van geuroverlast? Lees hier wat u kunt doen.

Heeft u problemen met lozen, controleer dan of u de enige bent of dat buren op het zelfde moment ook problemen hebben. Als dat laatste het geval is, dan is het belangrijk om direct de gemeente te bellen zodat gecontroleerd kan worden of het hoofdriool nog voldoende functioneert. Als het hoofdriool verstopt is dan zorgt de gemeente dat het hoofdriool wordt gereinigd. Als het hoofdriool niet is verstopt dan moet u zelf uw afvoerleiding laten reinigen.

Gemaal storingen kunt u doorgeven aan de gemeente. Ziet u een rode lamp branden, noteer dan het gemaalnummer en het dichtstbijzijnde adres en geef dat door aan de gemeente. De gemeente belt dan direct een onderhoudsmonteur om de storing op te lossen.

Dit zijn de contactgegevens van de gemeente.