Artikel Riool - richtlijnen voor goed gebruik

Het riool zit onder de grond, we zien het niet en zolang het goed gaat heeft niemand problemen. Helaas is dit niet altijd het geval en hebben sommige mensen daar meer last van dan anderen. Heel belangrijk is om het riool goed te gebruiken. Dat betekent dat we niets door het toilet of de wasbak spoelen wat schade veroorzaakt aan het riool en aan het milieu. Grote problemen worden veroorzaakt door vet, olie, verf, cement en vezeldoekjes.

Vet in het riool
Vet drijft op water en stolt als het afkoelt. Vet plakt goed vast op rioolbuizen. Een prop gestold vet kan een rioolbuis helemaal verstoppen waardoor toiletten gaan overstromen en rioolwater op straat kan komen.

Doekjes
Wij verzoeken u dringend om de billendoekjes, babydoekjes, gezichtsdoekjes, poetsdoekjes, keukendoekjes etc. etc. niet met het toiletwater mee te spoelen, ook al staat op de verpakking soms dat dit wel kan! Doekjes in het riool veroorzaken grote problemen. De doekjes mogen niet door het toilet worden gespoeld, ze horen in de afvalbak naast het toilet. Eén doekje kan al zorgen dat een pomp van het gemaal in storing komt. Bij meerdere doekjes kunnen ook reserve pompen uitvallen. Het schoonmaken van pompen en gemalen brengt extra kosten met zich mee. Deze kosten komen indirect via de rioolheffing weer bij de bewoners terug. Bij een grote storing kan het voorkomen dat rioolwater in sloten terecht komt. Dit is slecht voor het milieu en voor de gezondheid. Vissen kunnen sterven en mensen zitten in de stank. Rioolwater mag daarom niet in de sloot terecht komen. We proberen dat te voorkomen door zo snel mogelijk storingen op te lossen.

Wij roepen u op om geen doekjes door het toilet te spoelen. Wij vragen u om deze boodschap ook door te geven aan uw huisgenoten, familie, vrienden en gasten. Soms helpt een briefje op het toilet met het verzoek doekjes alleen in de afvalbak te werpen en niet door te spoelen.

Meer informatie
Op de website van de Rijksoverheid is meer informatie te vinden. Ook de website van Stichting Rioned en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn aan te bevelen.

Doekjes in het riool
Dit zijn de gevolgen als men vochtige doekjes in het riool gooit, gemalen lopen hierdoor vast met verstoppingen met meerkosen als gevolg.