Artikel Riool - van gemengd stelsel naar gescheiden stelsel

Door de klimaatverandering hebben we steeds meer te maken met (hevige) neerslag. Hemelwater en grondwater zijn in principe schoon. Zodra het schone water wordt aangesloten op de vuilwaterriolering wordt het vervuild. De afvalwaterzuivering kan daardoor minder goed zuiveren. Aansluitingen van hemelwater en grondwater op de riolering zorgen voor overbelasting.

Het gevolg is dat vuilwater in oppervlaktewater terecht komt en dat storingen, slijtage- en energiekosten van het systeem toenemen. De gemeente zet zich daarom in om gemengde aansluitingen tegen te gaan. Zo kan de afvoer van huishoudelijk afvalwater nu en in de toekomst worden gegarandeerd. Uw hulp is daarbij noodzakelijk.

Met ingang van 2013 is het lozen van hemelwater en/of grondwater op de riolering opdiverse locaties verboden. Dit is te zien op de tekening gebiedsaanwijzing die hoort bij de ‘verordening afvoer hemelwater en grondwater Landsmeer’. Met het oog op het aantal storingen verzoeken wij een ieder om de aansluitingen van hemelwater en/of grondwater van de gemeentelijke riolering af te koppelen. Het hemelwater en grondwater kan vervolgens wordt geloosd op de bodem of op het oppervlaktewater.

Voor meer info: