Artikel Riool - verstopping

De gemeente heeft de taak om ervoor te zorgen dat een verstopping van het hoofdriool snel en zonder kosten voor de gebruikers wordt verholpen. In het algemeen geldt dat bij een verstopping in het openbaar riool de buren ook problemen hebben om het afvalwater te lozen. Vermoedt u dat het openbaar riool is verstopt? Doe dan telefonisch melding van de verstopping bij de gemeente, telefoon: 020 - 4877 111. Hier vindt u een schema om te bepalen wat u kunt doen bij een storing.

Stortbuien

Het komt steeds vaker voor dat er extreme regenval is, zelfs zo dat het riool de hoeveelheid water niet aan kan. Vaak is het genoeg om te wachten tot het water verwerkt is, alleen als de veiligheid in gevaar is kunt u de gemeente (tel 020-4877111) waarschuwen. Meer info over klimaat en hevige buien of uitgebreide info

Kosten

Het ontstoppen van het hoofdriool is voor rekening van de gemeente. Om het dienstriool (de rioolleiding tussen het openbaar riool en de kadastrale eigendomsgrens van uw perceel) of het terreinriool (de rioolleidingen binnen de kadastrale eigendomsgrenzen van uw perceel) te ontstoppen, dient u zelf een ontstoppingsbedrijf in te schakelen. In dat geval komen de kosten van de ontstopping voor uw eigen rekening.

Rioolaansluitingsverordening

In de gemeente Landsmeer is de verordening met aansluitvoorwaarden van kracht. In deze verordening staan voorwaarden voor een aansluiting op de gemeentelijke riolering en voor het verhelpen van verstoppingen.