Artikel Water - beschoeiing en walkanten

Beheer van walkanten langs grasland- en weidegrond
Bent u eigenaar of pachter van een grasland of weidegrond langs water dan wordt u opgeroepen om de walkant jaarlijks te controleren op het risico van afkalving. Afkalving kan leiden tot extra baggerwerkzaamheden, verlies van land en te ondiepe sloten. Wij verzoeken u daarom om op tijd de noodzakelijke maatregelen te treffen om de wallekant te beschermen tegen afkalving met bijvoorbeeld perkoenpalen met bossen wilgentakken (biezen/rijshout).

Onderhoud beschoeiing
Woont u aan een sloot? Dan heeft u in veel gevallen een beschoeiing nodig om te voorkomen dat de grond van de slootkant afbreekt en wegzakt in de sloot. Controleer daarom jaarlijks uw beschoeiing zodat u kunt zien aankomen wanneer u deze moet repareren. Dat voorkomt onverwachte financiƫle uitgaven en verlies van grond van uw tuin, maar ook extra baggerwerkzaamheden.

Asbestbeschoeiing
Als u nog een asbestbeschoeiing heeft dan wordt u opgeroepen om die zo snel mogelijk te laten verwijderen door een asbestspecialist. Asbest mag al jaren niet meer worden gebruikt als bouwmateriaal. Asbestvezels kunnen de waterbodem van de sloot ernstig verontreinigen en dat kan tot hoge saneringskosten leiden. Als eigenaar van grond met een asbestbeschoeiing kunt u verantwoordelijk worden gehouden voor gevolg vervuiling van de waterbodem.