Artikel Water - blauwalg, stankoverlast en veilig zwemwater

Stankoverlast

Gedurende het jaar kan het een aantal keer voorkomen dat sloten iets gaan stinken. Dat kan meerdere oorzaken hebben. Vaak is het een gevolg van biologische werking waarbij afgevallen blad van bomen in de sloot is terecht gekomen en is gaan rotten. Ook algen kunnen stank veroorzaken. In de meeste gevallen verdwijnt de stank vanzelf. Soms is het nodig om bomen of struiken pal aan de waterkant te laten snoeien of kappen als blijkt dat de waterkwaliteit ernstig te leiden heeft van afvallend blad. Stankklachten over blauwalg kunt u melden bij het Hoogheemraadschap (zie hieronder). Overige stankklachten kunt u online melden bij de gemeente.

Blauwalg

In de zomer kan het na lange warme zonnige perioden met weinig wind en regen voorkomen dat blauwalg ontstaat. Bij bepaalde windrichtingen of stroming van het water kunnen dikke drijflagen ontstaan die blauw opkleuren en stinken.
Aanraking met blauwalg moet worden voorkomen omdat je er ziek van kunt worden. Ook voor bijvoorbeeld honden kan het gevaarlijk zijn als ze het inslikken.
Blauwalg is lastig te bestrijden en verdwijnt meestal vanzelf als het water weer afkoelt. Bij vragen over blauwalg of meldingen kunt u kontact opnemen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier via telefoonnummer 072 – 5828282.

Zwemwater

Tijdens het zwemseizoen beoordeelt de RUD NHN in opdracht van de provincie de kwaliteit van zwemwater in Noord-Holland minimaal eens per maand. Afhankelijk van de kwaliteit van het water wordt er vaker gecontroleerd. Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober. 
Voor meer informatie over de kwaliteit van zwemwater:

  • kijk op zwemwater.nl
  • bel de zwemwatertelefoon: (088) 102 13 00 (hier kunt u ook terecht met klachten of meldingen over zwemwater)
  • kijk in de zwemwater-app (App Store of Play Store)