Artikel Water - dode dieren

Ziet u een dood dier drijven in water dat onder gemeente Landsmeer valt, dan kunt u dat melden bij de gemeente zodat het kadaver zo snel mogelijk wordt verwijderd. In andere gevallen kunt u terecht bij het Hoogheemraadschap. Het is belangrijk dat dode dieren zo snel mogelijk weggehaald worden.

Gemeente
Online melden via het digitaal loket
Telefoon 020 - 4877111, maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Online melden
Telefoon 072 - 582 8282, maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.