Artikel Water - Hoogheemraadschap

De gemeente Landsmeer ligt binnen het beheergebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het hoogheemraadschap (HHNK) is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en de hoeveelheid water. Daarnaast draagt het hoogheemraadschap de zorg voor bijvoorbeeld dijken, waterschapswegen en poldergemalen.

De gemeente en het hoogheemraadschap werken veel samen om kennis te delen en de kwetsbaarheid van met name een kleine gemeente als Landsmeer  te verminderen.

Voor vragen of meldingen over onder andere de volgende onderwerpen kunt u contact opnemen met het hoogheemraadschap:

  •  schouw en onderhoud van sloten;
  • kwaliteit oppervlaktewater / watervervuiling / blauwalg;
  • baggeren van tochten en ander water waarvan HHNK de beheerder is;
  • oppervlaktewaterstanden;
  • zuivering van afvalwater.

Wij raden u aan eens de website van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te bezoeken.  U kunt daar veel nuttige achtergrondinformatie vinden. 
Hier vindt u een aantal interessante plattegronden met informatie over bijvoorbeeld watersystemen en dijkmonitoring.

  • grondwatermonitoring;
  • meten en monitoren riolering;
  • neerslagmonitoring.

U kunt op de volgende manieren contact opnemen met het Hoogheemraadschap:
Telefoon 072 - 582 8282, maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Calamiteiten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week melden via telefoonnummer 0800-1430.