Artikel Water - steigers en boothuizen

Steigers
Voor het plaatsen van een aanlegsteiger langs uw eigen perceel is een omgevingsvergunning nodig, u kunt deze direct aanvragen via het omgevingsloket. Het plaatsen van aanlegsteigers door particulieren langs gemeentelijke oevers is niet toegestaan. Nieuwe beschoeiingen waarlangs bootjes mogen liggen zijn door de gemeente robuuster uitgevoerd en voorzien van en gording en een dekplank waarop aanlegringen bevestigd zijn.

Het is verboden om zonder vergunning van de gemeente een aanlegsteiger te plaatsen. Voor bestaande steigers langs gemeentelijke oevers geldt vanaf 2015 een wegsterfbeleid. Bij onderhoud aan de oevers moet de gemeente ongehinderd kunnen werken, waardoor het nodig kan zijn dat steigers worden verwijderd. Ook gevaarlijke steigers kunnen door de gemeente worden verwijderd. Eventuele verwijderingkosten worden verhaald op de eigenaar.

Boothuizen
Voor een boothuis hebt een vergunning nodig van de gemeente en van het hoogheemraadschap. Heeft uw boothuis een asbest dak dan wordt u opgeroepen om die zo snel mogelijk te laten verwijderen door een asbestspecialist. Asbest mag al jaren niet meer worden gebruikt als bouwmateriaal. Asbestvezels kunnen de waterbodem van de sloot ernstig verontreinigen en dat kan tot hoge saneringskosten leiden. Als eigenaar van een boothuis met een asbest dak kunt u verantwoordelijk worden gehouden voor gevolg vervuiling van de waterbodem.

Wij verwijzen u ook naar: