Artikel Water - vuil op het water

Drijfvuil op het water moet worden voorkomen om het water schoon en gezond te houden. Het is daarom belangrijk dat zwerfvuil en het verwaaien van afval wordt voorkomen. Laat u zelf wat slingeren, ruim het dan zo snel mogelijk weer op. Bij bouwactiviteiten gebeurd het regelmatig dat stukken piepschuim of ander materiaal in de sloot komen. Als u dat ziet bel dan eerst de aannemer, zodat die zelf zijn bouwafval kan opruimen. Voor drijfvuil langs uw eigen erf bent u in eerste instantie zelf verantwoordelijk om dat er uit te halen.

Ziet u dode dieren drijven, raak ze niet aan en meld het bij de gemeente of bij het Hogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Overig drijfvuil kunt u melden bij de gemeente zodat het snel kan worden opgeruimd.