Artikel Water - waterdiepte

De noodzakelijke profielafmetingen en waterdiepte van sloten is vastgelegd in de Legger (een normkaart) van het Hoogheemraadschap. De regels voor het onderhoud zijn vastgelegd in de Keur. De normen en regels zijn door het hoogheemraadschap vastgelegd om er voor te kunnen zorgen dat voldoende aanvoer en afvoer van water via sloten kan plaatsvinden in droge en natte perioden. Daarnaast is het belangrijk voor de waterkwaliteit en het waterleven.

Normdieptes

De normdiepte voor sloten in het stedelijke gebied van Landsmeer is 50cm. In het buitengebied is meestal 30cm al voldoende. Voor belangrijke sloten van het hoogheemraadschap (de tochten) wordt meestal een normdiepte van 80cm aangehouden. De normdiepte is van toepassing op het midden van de sloot. Aan de oevers van sloten loopt de bodem op waardoor de diepte daar vaak niet meer is dan 30cm.

Varen in Landsmeer

Om in Landsmeer te kunnen varen is het belangrijk om rekening te houden met de normdieptes. Diepstekende buitenboord motoren kunnen de veenbodem doorploegen waardoor veel extra baggerslib in het oppervlaktewater terecht komt met alle negatieve gevolgen van dien. Een buitenboordmotor voor ondiep water is daarom aan te bevelen. 

Baggerwerken

Voor meer informatie over de rol van beheerders van grasland/weidegrond en bewoners met een sloot langs het perceel.