Artikel Jeugd

Met vragen over opvoeden en opgroeien kon u al terecht bij via Middelpunt Landsmeer. Per 1 januari 2015 wordt de gemeente ook verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp, zoals jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking).

Hoe gaat de gemeente deze ondersteuning organiseren?

Het bieden van hulp en ondersteuning aan gezinnen organiseert de gemeente Landsmeer via het Kernteam van Middelpunt. In het kernteam zitten verschillende hulpverleners van de gemeente (Wmo-team), de GGD (jeugdverpleegkundigen), schoolmaatschappelijk- en algemeen maatschappelijk werk (SMD) en van MEE. We werken volgens het uitgangspunt 'één gezin, één plan, één regisseur'. Dat betekent dat elk gezin dat hulp en ondersteuning nodig heeft, te maken krijgt met één vaste contactpersoon: de casemanager. De casemanager bekijkt met u wat u(w gezin) nodig heeft en wat u en anderen in uw omgeving kunnen doen bij het oplossen van problemen.

Als dit geen uitkomst biedt en u en uw kind er niet op eigen kracht uitkomen, kan professionele zorg en ondersteuning worden ingezet. Zo intensief en zo lang als nodig, maar altijd in afstemming met de hulpvrager.

Via de website https://www.opvoeden.nl kunt u meer informatie vinden over Opgroeien en opvoeden en Persoonsgebonden budget voor kind.