Artikel Jeugd

Met vragen over opvoeden en opgroeien kon u al terecht bij via Middelpunt Landsmeer. Per 1 januari 2015 is de gemeente ook verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp, zoals jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking).

Hoe gaat de gemeente deze ondersteuning organiseren?

Het bieden van hulp en ondersteuning aan gezinnen organiseert de gemeente Landsmeer via het Kernteam van Middelpunt. In het kernteam zitten verschillende hulpverleners van de gemeente (Wmo-team), de GGD (jeugdverpleegkundigen), schoolmaatschappelijk- en algemeen maatschappelijk werk (SMD) en van MEE. We werken volgens het uitgangspunt 'één gezin, één plan, één regisseur'. Dat betekent dat elk gezin dat hulp en ondersteuning nodig heeft, te maken krijgt met één vaste contactpersoon: de casemanager. De casemanager bekijkt met u wat u(w gezin) nodig heeft en wat u en anderen in uw omgeving kunnen doen bij het oplossen van problemen.

Wilt u contact met de gemeente over een jeugdige uit Landsmeer? Vul dan het contactformulier in en stuur dit naar middelpunt@landsmeer.nl . Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen om uw vraag te bespreken.

Via de website https://www.opvoeden.nl kunt u meer informatie vinden over Opgroeien en opvoeden en Persoonsgebonden budget voor kind.

 

Ook handig

Leerlingenvervoer
Online training voor ouders bij scheiding, Villa Pinedo
 Opvoedspreekuur
Kind en scheiding