Artikel Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaal

Het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Landsmeer valt sinds 1 januari 2018 onder de wet Kinderopvang. Dat betekent dat de kwaliteit, het toezicht en de wijze van financiering van kinderopvang en peuterspeelzalen gelijk zijn getrokken (harmonisatie).

Wat betekent dit voor ouders/verzorgers die gebruik maken van kinderopvang of peuteropvangl. Voor ouders/verzorgers met een kind in de kinderopvang verandert de financiering niet. Wat dit voor ouders/verzorgers binnen de peuteropvang betekent is het volgende.

Vanaf 2018 kunnen ouders voor zowel de peuteropvang als kinderdagopvang recht hebben op kinderopvangtoeslag. Is dit het geval, dan kunt u het aanvragen via de Belastingdienst. Heeft u er geen recht op? Via uw aanbieder van de peuteropvang wordt u geïnformeerd over de vervolgstappen.

Ook als uw kind een indicatie heeft voor voorschoolse educatie, kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Of u toeslag ontvangt en de hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw inkomen.

Wat moet ik doen?

Stap 1. De financiële wijziging gaat niet vanzelf. U moet dit zelf regelen. Kijk eerst bij de Belastingdienst, www.toeslagen.nl of u recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Stap 2a. Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? Dan kunt u het aanvragen op www.toeslagen.nl.
Stap 2b. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Vraag dan bij uw aanbieder van de peuteropvang naar meer informatie.