Artikel Onderwijs

Leerplicht

In Nederland zijn kinderen verplicht om naar school te gaan We vinden het in onze samenleving zo belangrijk dat iedereen naar school gaat, dat het recht op leren een plicht is geworden. Het betekent dat jongeren tot 18 jaar verplicht worden om naar school te gaan. Dit is door de rijksoverheid met regels vastgelegd in de Nederlandse wet, de leerplichtwet en de kwalificatiewet.

Kinderen zijn leerplichtig vanaf hun vijfde. Die leerplicht duurt tot het einde van het schooljaar waarin iemand zestien jaar wordt, of wanneer iemand twaalf jaar naar school is gegaan. De basisschool staat voor acht jaar, ook al is daar korter over gedaan. De leerplicht houdt in dat jongeren verplicht zijn om vijf dagen per week naar school te gaan. Kinderen en jongeren met een ernstige ziekte of handicap kunnen soms vrijstelling van de leerplicht krijgen. Het schooljaar waarin iemand zestien jaar wordt, moet worden afgemaakt.

Daarna mag je stoppen met school als je één van deze diploma's hebt:

• havo-diploma
• vwo-diploma
• diploma op mbo-2,3 of 4-niveau.

Tot het achttiende levensjaar geldt de kwalificatieplicht.

Kwalificatieplicht

In Nederland is men verplicht een diploma te halen, dit wordt de kwalificatieplicht genoemd. De kwalificatieplicht duurt tot het 18de levensjaar. Iemand is verplicht naar school te gaan tot deze in het bezit is van de volgende diploma's:

• havo-diploma
• vwo-diploma
• diploma op mbo-2, 3 of 4-niveau

Tot hun 23ste levensjaar heeft de gemeente de taak om een jongere naar werk of opleiding te begeleiden. Zonder startkwalificatie komt een jongere niet in aanmerking voor een uitkering.

18 en ouder

De kwalificatieplicht stopt als iemand achttien is, maar een diploma halen is natuurlijk altijd verstandig. Tot een jongere 23 is geworden, heeft de gemeente de taak een jongere naar opleiding of werk te begeleiden. Jongeren die een uitkering aanvragen, worden verplicht om te gaan werken of naar school te gaan. Dit heet een leerwerktraject.

Persoonlijk plan

De meeste gemeenten maken voor iedere jongere een persoonlijk plan. Bij de gemeente Landsmeer beschikken we over een Jobcoach die kan helpen bij de verdere ontwikkeling naar een werkplek, opnieuw naar school of andere mogelijkheden.

Uitzonderingen op de kwalificatieplicht

Niet iedereen kan een havo-, vwo- of mbo-2-diploma halen. Sommige jongeren leren nou eenmaal heel moeilijk of zijn bijvoorbeeld meervoudig gehandicapt. Die jongeren kunnen een vrijstelling krijgen van de kwalificatieplicht.  Of ze volgen een programma dat past bij hun niveau.

Verzuim

Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven, dit heet ongeoorloofd verzuim U kunt hier zelfs een boete voor krijgen. De ouder/verzorger kan in enkele gevallen extra verlof aanvragen voor een kind, bijvoorbeeld voor religieuze feestdagen, een huwelijk of begrafenis. U moet het verlof altijd vooraf aanvragen. Wanneer er toch ongeoorloofd verzuim plaatsvindt, komt de leerplichtambtenaar in actie.