Artikel Peuteropvang

Wat is peuteropvang?

Peuteropvang is bedoeld voor kinderen vanaf 2  jaar tot de leeftijd waarop zij naar de basisschool gaan. Op de peuteropvang is alle ruimte om te spelen. Ondertussen ontwikkelen de kinderen zich spelenderwijs. De peuters leren samen spelen, rekening houden met andere kinderen, op hun beurt wachten, eerlijk delen en omgaan met kleine teleurstellingen en problemen. Kinderen kunnen in Landsmeer 2 dagdelen per week naar de peuteropvanl. Een dagdeel duurt meestal 3 uur. Op dit moment bieden Berend Botje en Partou in Landsmeer peuteropvang aan.

Kwaliteit

Peuteropvang moet aan de wettelijke regels voor kwaliteit en veiligheid (voor kinderopvang) voldoen. De GGD Zaanstreek-Waterland toetst dit regelmatig. Goedgekeurde locaties worden opgenomen op de website landelijk register kinderopvang .

Komt mijn kind in aanmerking?

Ieder kind in de leeftijdscategorie van 2-4 jaar komt in aanmerking voor peuteropvang.

Hoe meld ik mijn kind aan?

U kunt uw kind zelf aanmelden bij een peuteropvang organisatie. Aanmelden kan vanaf 1 tot 3,5 jaar. Rond de leeftijd van 2 jaar neemt de aanbieder contact met u op over de mogelijkheden van plaatsing en de startdatum.
Let op! Als er een wachtlijst is, krijgen kinderen met een (risico op) taalachterstand voorrang (een zogenoemde 'vve-indicatie').

Kosten

Ouders betalen een ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage staat op de website van de aanbieder.
Vanaf 1 januari 2018 komt u mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Kijk op www.toeslagen.nl of u er recht op heeft en hoe u dit kunt aanvragen.