Artikel Voorschoolse educatie

Wat is Voorschoolse Educatie?

Om te voorkomen dat kinderen met een (taal)achterstand beginnen aan de basisschool wordt Voorschoolse Educatie ingezet. Voorschoolse Educatie is een educatief programma dat wordt uitgevoerd op de peuteropvang binnen een kinderopvanglocatie. Er is veel aandacht voor taal-, sociale-, lichamelijke- en creatieve ontwikkeling. De kinderen tekenen, zingen, luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar. Zij leren spelenderwijs.

In Landsmeer zijn twee aanbieders met peuteropvang en Voorschoolse Educatie, dit zijn Berend Botje en Partou.

Komt mijn kind in aanmerking?

Bij het consultatiebureau hoort u of uw kind in aanmerking komt voor Voorschoolse Educatie. Nadat u toestemming geeft, vertelt het consultatiebureau aan de aanbieder van uw keuze dat uw kind in aanmerking komt voor Voorschoolse Educatie.

Kosten

Ouders betalen een ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage staat op de website van de aanbieder.

Hoe meld ik mijn kind aan?

U kunt uw kind zelf aanmelden bij een kinderopvang organisatie. Aanmelden kan vanaf 1 tot 3,5 jaar. Als uw kind ongeveer 2 jaar is neemt de aanbieder contact met u op over de plaatsing en de startdatum.

Kwaliteit

Voorschoolse Educatie wordt ingezet op peuteropvang locaties. Alle locaties moeten aan de wettelijke regels voor kwaliteit en veiligheid voldoen. De GGD Zaanstreek- Waterland toetst dit regelmatig. Alleen goedgekeurde locaties worden opgenomen op de website van het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen.