Artikel Participatie en werk

De werkzaamheden van de afdeling Sociale Zaken worden voor Landsmeer uitgevoerd door de gemeente Waterland. Heeft u vragen over "beschut werk", een uitkering of wilt u een uitkering aanvragen? Neem dan contact op met de casemanagers van de gemeente Waterland via telefoon 0299-658585. Dit telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur. Gesprekken worden, alleen op afspraak, gevoerd in het gemeentehuis van Landsmeer. U hoeft hiervoor dus niet naar de gemeente Waterland.

Schuldhulpverlening
Sociale werkvoorziening