Artikel Sociale werkvoorziening

Sociale werkvoorzieningSoms is werken met een gezondheidsbeperking niet mogelijk. Misschien is werken in een sociale werkvoorziening dan iets voor u. U kunt dan onder begeleiding in een beschermde omgeving aan het werk. U heeft daar een indicatie voor nodig. Krijgt u een indicatie Wsw? Dan neemt een sociale werkplaats contact met u op. Zij kijken naar wat u wilt en kunt. Vaak is er een wachtlijst. U wordt gebeld als er een geschikte plaats voor u is.

Procedure

- Voor een indicatiestelling gelden onder andere de volgende voorwaarden:
- U hoort bij de doelgroep voor de sociale werkvoorziening.
- U heeft een ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking.
- UWV beslist over uw aanvraag en over de duur van uw werkzaamheden

Contact

Vraag uw indicatie aan bij UWV via het Werkplein. Na een kennismakingsgesprek onderzoekt UWV of de sociale werkplaats wel geschikt voor u is. U krijgt hiervan bericht.