Artikel Mantelzorgers: vrijwilligers in de zorg


Mantelzorg is de extra zorg die familieleden, vrienden, kennissen of buren, naast de gebruikelijke zorg, vrijwillig en onbetaald verlenen aan personen met fysieke, verstandelijke of psychische beperking in hun familie, huishouden of sociale netwerk. Veel mantelzorgers zien zichzelf niet als mantelzorger. Zorgen voor je kind, je partner, vader of moeder is toch heel gewoon? Doordat veel mensen zich niet herkennen in het begrip weten zij vaak ook niet dat er allerlei ondersteuningsmogelijkheden zijn.

Ondersteuning en begeleiding voor mantelzorgers
U kunt met al uw vragen over bijvoorbeeld vervangende zorg en/of praktische ondersteuning terecht bij de mantelzorgconsulent.

Contact
Heeft u een vraag of wilt u advies of ondersteuning? Neem dan contact op met de mantelzorgconsulent. Deze is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via SMD Purmerend telefoonnummer 0299-439279.

Inloopspreekuur
Als mantelzorger kunt u elke 1e woensdagmiddag van de maand van 12.30 uur – 16.30 uur zonder afspraak binnenlopen bij de mantelzorgconsulent in het Middelpunt.