Artikel Ondersteuning voor mantelzorgers

Mantelzorgvrijwilligers van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) nemen de zorg voor uw naaste over of bieden iets extra's aan uw naaste. Zij zijn speciaal geschoold dan wel ervaren in het omgaan met de gevolgen van ziekte of beperking. Zij komen structureel enkele uren per week op een afgesproken tijdstip bij uw naaste thuis. Dit geeft u de mogelijkheid om even iets voor uzelf te doen.

U kunt een mantelzorgvrijwilliger van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) inschakelen:

- Als u de zorg heeft voor een naaste en wat extra hulp kan gebruiken, bijvoorbeeld omdat u door uw andere verplichtingen er onvoldoende kan zijn voor uw naaste, als de voortdurende zorg u te zwaar gaat vallen, of als uw naaste niet meer alleen kan zijn.

- Als uw naaste een beperking of een chronische ziekte heeft en behoefte heeft aan een maatje voor een goed gesprek, gezellig bezoek of het samen uitoefenen van een activiteit, die hij of zij anders niet zou kunnen ondernemen.

- Als uw naaste in de laatste levensfase is, kunt u een vrijwilliger bij ons aanvragen van VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg).

Enkele voorbeelden van onze vrijwilligersinzet:

- Een goed gesprek met iemand die ernstig ziek is.

- Een potje schaken met iemand met afasie.

- Spelen en oefenen met uw kind met een beperking.

- Iets leuks ondernemen met uw andere kind, zodat u tijd heeft voor uw kind met beperking.

- Aanwezig zijn, omdat uw naaste niet meer alleen gelaten kan worden.

- Incidentele inzet voor begeleiding i.v.m. afspraak met specialist in ziekenhuis

Contact

Heeft u een vraag of wilt u advies of ondersteuning? Neem dan contact op met de mantelzorgconsulent. Deze is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via SMD Purmerend telefoonnummer 0299-439279.

Inloopspreekuur

Als mantelzorger kunt u elke 1e woensdagmiddag van de maand van 12.30 uur – 16.30 uur zonder afspraak binnenlopen bij de mantelzorgconsulent in het Middelpunt.