Artikel Toezicht op kwaliteit Wmo uitvoering

GGD Zaanstreek-Waterland heeft toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo dienstverlening. Zij bewaakt en beschermt hiermee het publiek belang. Zorgaanbieders zijn verplicht te melden als er iets mis is gegaan tijdens de uitvoering van een Wmo taak. Bijvoorbeeld door menselijke fouten, bij seksueel misbruik of het onverwacht overlijden van een klant. De GGD doet onderzoek naar de melding. Daarna volgt advies aan de gemeente over hoe nu verder.

Melding doen

Wie kunnen melding doen?
Mensen die met de situatie in aanraking komen: de klant zelf, ouders, mantelzorgers of medewerkers van een zorgaanbieder.

De melding moet gaan over bijvoorbeeld het niet vakkundig handelen van een medewerker die de ondersteuning uitvoert of de afspraken met de klant niet na komt.

De toezichthouder bepaalt of er aanleiding is voor een onderzoek. Binnen drie werkdagen na de melding neemt de toezichthouder contact op met de melder. Voor overleg of advies kunt u contact opnemen met het Team Toezicht van GGD Zaanstreek-Waterland via telefoonnummer: 0900-254 54 54 of mailen naar: toezichtwmo@ggdzw.nl

Regulier toezicht
In overleg met de gemeenten wordt ieder jaar bepaald op welk thema of welk type ondersteuning het reguliere toezicht zich zal richten.