Artikel Vrijwilligersverzekering

De gemeente Landsmeer een vrijwilligersverzekering bij de Raetsheren van Orden. Met deze verzekering biedt de gemeente Landsmeer alle vrijwilligers zekerheid. Een vrijwilliger is iemand die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht voor anderen. De gemeente wil het maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk benadrukken en de participatie van vrijwilligerswerk stimuleren.

 Wie zijn verzekerd?

  • Iedere vrijwilliger die actief is voor een organisatie gevestigd in de gemeente Landsmeer is, ongeacht zijn of haar leeftijd, verzekerd
  • Mantelzorgers zijn verzekerd voor twee onderdelen van de verzekering:
    • ongevallen
    • schade aan/verlies van persoonlijke eigendommen

 Wat te doen bij schade?

  1. download en print het schadeformulier
  2. vul het formulier in en onderteken het
  3. stuur het formulier op naar:

Raetsheren van Orden B.V.
O.v.v. Vrijwilligersverzekering
Postbus 1015
1810 KA Alkmaar

U kunt het formulier ook e-mailen naar Raetsheren van Orden: home@rhvo.nl  

Meer informatie? 

Zie: dekkingsoverzicht vrijwilligerspolis