Artikel Woonhulpmiddelen

U wilt uw eigen leven leiden, ook als u ouder wordt of een beperking heeft. En dan liefst thuis en zoveel mogelijk zelfstandig. Natuurlijk kunt u nu al beginnen met de woning aan te passen aan toekomstige behoeften. Met sommige veranderingen in uw huis zorgt u meteen voor extra comfort. Vaak is dat goedkoper dan verhuizen. Veel aanpassingen kunt u misschien zelf regelen of met hulp van familie of vrienden. Kunt u dat niet? Dan kunt u bij Middelpunt terecht.

Voor wie?

Het Middelpunt is er voor alle inwoners van Landsmeer in de leeftijd van -9 maanden tot 100+ jaar. Wij helpen mensen die door fysieke klachten beperkingen ervaren in hun woning en daarvoor zelf geen oplossingen kunnen regelen met eigen middelen of via het eigen netwerk.

Welke woonhulpmiddelen zijn er?

  • losse woonhulpmiddelen
  • woningaanpassing
  • tegemoetkoming in de meerkosten
  • woningsanering

1. Losse woonhulpmiddelen
Een los woonhulpmiddel is een hulpmiddel dat niet verbonden is of vastgemaakt wordt aan de grond of een gebouw. Denk aan een verrijdbare douchestoel, een tillift of oprijplaten.

Let op: voor algemeen gebruikelijke hulpmiddelen die u zelf in de winkel kunt kopen, is géén vergoeding mogelijk. Denk hierbij aan een handgreep, een verhoogde toiletpot, losse douchestoel of een speciale kraan (bijvoorbeeld een mengkraan met maar één hendel).

2. Woningaanpassing
Soms is het nodig om de woning op een eenvoudige manier aan te passen. Denk aan een douchezitje aan de wand. Maar het kan ook gaan om meer ingrijpende aanpassingen zoals het vergroten van een toilet of badkamer. Misschien is uw woning niet geschikt om aan te passen? Dan moet er naar andere oplossingen worden gezocht voor het oplossen van uw woonprobleem.

3. Tegemoetkoming in de meerkosten
Soms is het niet mogelijk om uw woning aan te passen. Daarnaast kunnen de kosten voor de woningaanpassingen meer kosten dan verhuizen naar een geschikte woning. Soms is een aangepaste woning ook niet langdurig geschikt. In zo'n geval kijken we samen met u of verhuizing naar een geschikte (huur)woning een betere oplossing is. U kunt dan bijvoorbeeld een tegemoetkoming in de verhuiskosten krijgen.

4. Woningsanering
Het is onder voorwaarden mogelijk om  woningsanering vergoed te krijgen. Dat is bijvoorbeeld het vervangen vloerbedekking door zeil of vinyl bij inwoners met een ernstige vorm van een longaandoening. Heeft u een dergelijke aandoening waardoor er aanpassingen in uw woning noodzakelijk zijn, dan moet een arts uw aandoening vaststellen en bevestigen. Voor het aanpassen van de woning kan een tegemoetkoming in de kosten worden toegekend.

Let op: een vergoeding in de aanschafkosten van nieuwe vloerbedekking is alleen mogelijk als de ziekte wordt geconstateerd nadat de woning is ingericht. Bent u ziek? En wilt u uw woning aanpassen en weten of u hiervoor een vergoeding kunt krijgen? Kom dan altijd eerst even langs bij Middelpunt om de mogelijkheden  te bespreken.

Wilt u een aanvraag indienen?
Wilt u een aanvraag indienen? Vul dan het meldingsformulier in. Lukt het niet om het formulier te downloaden? U kunt het formulier ook bij het Middelpunt ophalen.

Vul het formulier in en omschrijf duidelijk waarin u belemmeringen ervaart. Stuur het formulier daarna via middelpunt@landsmeer.nl of post terug naar het Middelpunt of lever het persoonlijk in. Na ontvangst van uw formulier nemen we  zo snel mogelijk contact met u op voor een afspraak.

De openingstijden van het Middelpunt zijn:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor spoedgevallen kunt u daarna binnen kantoortijden terecht op het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer. Tel. 020-4877111.