Artikel Zelfstandig wonen

De gemeente Landsmeer streeft ernaar dat mensen die hulp en zorg nodig hebben zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, leven en participeren in de samenleving door een stelsel van zorg op maat in de eigen woonomgeving.

De gemeente wil de ondersteuning bieden om dit mogelijk te maken en wil daarbij een regierol vervullen om partijen tot elkaar te brengen en samenwerking te bevorderen.

Middelpunt werkt daarom samen met allerlei organisaties zoals:

- WonenPlus
- Dienstencentrum Landsmeer
- Centrum Mantelzorg
- Evean
- De Zorgcirkel
- MEE
- SMD
- Vrijwilligerscentrale Amsterdam