gemeente Landsmeer | Home

Rij 1

Wonen, werken en leven

Veiligheid

Zorg, welzijn en onderwijs

Sport, recreatie en cultuur

Rij 3

Diensten en Producten

Gemeenteraad

Werk aan de weg

Werken bij Landsmeer

Rij 4

Nieuws

RSS

Perspectiefnota gemeente Landsmeer 2025 toont zorgelijke ontwikkeling

28 juni 2024

Het college van de gemeente Landsmeer biedt de gemeenteraad de Perspectiefnota 2025 aan. Hierin wordt geschetst met welke ontwikkelingen de gemeente te maken krijgt en wat de financiële consequenties daarvan zijn. De Perspectiefnota 2025 vormt de opmaat naar de begroting 2025-2028 die de gemeenteraad later dit jaar vaststelt. Het financiële vooruitzicht is zorgelijk en verslechtert de komende jaren. Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere kosten voor Jeugdzorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en overige kostenstijgingen enerzijds en lagere inkomsten van het Rijk anderzijds. Dit beeld is niet nieuw en treft nagenoeg alle gemeenten.

Lees meer

Rij 5

Zoeken

Zoeken binnen de website